Wykształcenie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR)

kierunek: Automatyka i Robotyka (AiR)

specjalizacja: Automatyka i Metrologia (AiM)

01.03.2015 - 29.06.2016 (studia stacjonarne, II stopnia)

tytuł zawodowy: magister inżynier (obrona 29.06.2016)

temat pracy: Opracowanie i wykonanie systemu sterującego bioreaktorami w zakładzie zagospodarowania odpadami

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (WIMiR)

kierunek: Automatyka i Robotyka (AiR)

01.10.2011 - 22.01.2015 (studia stacjonarne, I stopnia)

tytuł zawodowy: inżynier (obrona 22.01.2015)

temat pracy: Wykonanie oprogramowania w środowisku LabVIEW umożliwiającego wizualizację badań oraz sterowanie maszyną wytrzymałościową opartą o sterownik PLC firmy Mitsubishi (model FX3U)

 

1 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

profil: matematyczno-fizyczny

01.09.2008 - 31.05.2011 (matura 2011)

Posted by September 18th, 2016