Certyfikat CLAD

Certified LabVIEW Associate Developer

Certyfikat poświadczający umiejętności

Osoby posiadające ten certyfikat w Polsce można znaleźć na stronie:
National Instruments Certified LabVIEW Associate Developers

Posted by October 31st, 2014